HOTLINE

0779 211283 Mr.Phúc

Từ khóa: bnp

mỗi trang

Máy Hủy Giấy HSM Shredstar S10 6mm

+ Kiểu hủy : Hủy Sợi

+ Kích thước hủy : 6 mm

+ Công suất hủy : 12 tờ (70 gsm/A4)

+ Độ rộng miệng hủy : 220 mm

Vui lòng gọi

Máy Hủy Giấy HSM Shredstar X5 4,5x30mm

+ Kiểu hủy : Hủy Vụn

+ Kích thước hủy : 4,5x30 mm

+ Công suất hủy : 5 tờ (80 gsm/A4)

+ Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm, credit card & CD(khe hủy riêng)

+ Thể tích thùng chứa : 18 lít

3,670,000 đ

Máy Hủy Giấy HSM Shredstar X10 4,5x30mm

+ Kiểu hủy : Hủy Vụn

+ Kích thước hủy : 4,5x30 mm

+ Công suất hủy : 10 tờ (70 gsm/A4)

+ Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm, credit card & CD(khe hủy riêng)

+ Thể tích thùng chứa : 20 lít

Vui lòng gọi

Máy Hủy Giấy HSM Securio C14 3,9mm

 

- Kiểu hủy: Hủy sợi

- Công suất hủy: 10-12 tờ (70gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 3.9 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 220 mm

- Khả năng hủy: Hủy giấy, kim bấm ,thẻ Credit

- Thể tích thùng chứa: 20 lít

7,230,000 đ

Máy Hủy Giấy HSM Shredstar X15 4,5x37mm

+ Kiểu hủy : Hủy Sợi

+ Kích thước hủy : 4x37 mm

+ Công suất hủy : 15 tờ (80 gsm/A4)

+ Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm, credit card & CD(khe hủy riêng)

+ Thể tích thùng chứa : 26 lít

12,120,000 đ

Máy Hủy Giấy HSM Securio B24 3,9mm

+ Kiểu hủy : Hủy sợi - Hủy Liên Tục

+ Kích thước hủy : 3.9 mm

+ Công suất hủy : 22-24 tờ (70 gsm/A4)

+ Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm, credit card & CD

Vui lòng gọi

Máy Hủy Giấy HSM Securio B22 3,9mm

+ Kiểu hủy : Hủy Sợi - Hủy Liên Tục

+ Kích thước hủy : 3.9 mm

+ Công suất hủy : 16-18 tờ (70 gsm/A4)

+ Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm & credit card

Vui lòng gọi

Máy Hủy Giấy HSM Securio AF150 1,9x15mm

+ Kiểu hủy : Hủy Vụn - Hủy Liên Tục

+ Kích thước hủy : 1,9 x 15 mm

+ Công suất hủy : Hủy liên tục tối đa 150 tờ (80 gsm / A4) Bình thường hủy 6 - 7 tờ (80 gsm/A4)

+ Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm, kim kẹp, credit card

Vui lòng gọi

Máy Hủy Giấy HSM Securio C18 3,9mm

+ Kiểu hủy : Hủy Sợi

+ Kích thước hủy : 3.9 mm

+ Công suất hủy : 14-15 tờ (70 gsm/A4)

+ Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm & credit card

13,960,000 đ

Máy Hủy Giấy HSM SECURIO C18 - 3.9x30mm

+ Kiểu hủy : Hủy Sợi

+ Kích thước hủy : 3.9 x 30 mm

+ Công suất hủy : 14-15 tờ (70 gsm/A4)

+ Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm & credit card

16,420,000 đ

Máy Hủy Giấy HSM Securio B32s 3,9mm

+ Kiểu hủy : Hủy sợi - Hủy Liên Tục

+ Kích thước hủy : 3.9 mm

+ Công suất hủy : 22 - 24 tờ (70 gsm/A4)

+ Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm, kim kẹp, credit card & CD

Vui lòng gọi

Máy Hủy Giấy HSM Securio B24 4,5x30mm

+ Kiểu hủy : Hủy Vụn - Hủy Liên Tục

+ Kích thước hủy : 4,5x30 mm

+ Công suất hủy : 14-16 tờ (70 gsm/A4)

+ Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm, credit card & CD

23,560,000 đ

Máy Hủy Giấy HSM Securio B32 4,5x30mm

+ Kiểu hủy : Hủy Vụn - Hủy Liên Tục

+ Kích thước hủy : 4.5 x 30 mm

+ Công suất hủy : 17-19 tờ (70 gsm/A4)

+ Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm, kim kẹp, credit card & CD

Vui lòng gọi

Máy Hủy Giấy HSM Securio AF150 4,5x30mm

+ Kiểu hủy : Hủy Vụn - Hủy Liên Tục

+ Kích thước hủy : 4.5 x 30 mm

+ Công suất hủy : Hủy liên tục tối đa 150 tờ (70 gsm / A4) Bình thường hủy 10-12 tờ (70 gsm/A4)

+ Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm, kim kẹp, credit card & CD

22,050,000 đ

Máy Hủy Giấy HSM Securio AF300 4,5x30mm

+ Kiểu hủy : Hủy Vụn - Hủy Liên Tục

+ Kích thước hủy : 4,5x30 mm

+ Công suất hủy : Hủy liên tục tối đa 300 tờ (80 gsm / A4) Bình thường hủy 12 - 14 tờ (80 gsm/A4)

+ Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm, kim kẹp, credit card & CD

Vui lòng gọi

Máy Hủy Giấy HSM Securio AF300 1,9x15mm

+ Kiểu hủy : Hủy Vụn - Hủy Liên Tục

+ Kích thước hủy : 1,9 x 15 mm

+ Công suất hủy : Hủy liên tục tối đa 300 tờ (80 gsm / A4) Bình thường hủy 8 - 10 tờ (80 gsm/A4)

+ Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm, kim kẹp, credit card

+ Thể tích thùng chứa : 34 lít

27,470,000 đ

Máy Hủy Giấy HSM Securio B34 4,5x30mm

+ Kiểu hủy : Hủy Vụn - Hủy Liên Tục

+ Kích thước hủy : 4,5 x 30 mm + Công suất hủy : 19 - 21 tờ (80 gsm/A4)

+ Size giấy hủy tối đa : A3

+ Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm, kim kẹp, credit card & CD

38,500,000 đ

Máy Hủy Giấy HSM Securio B34 1,9x15mm

+ Kiểu hủy : Hủy Vụn - Hủy Liên Tục

+ Kích thước hủy : 1,9x15mm

+ Công suất hủy : 12 - 13 tờ (80 gsm/A4)

+ Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm, kim kẹp, credit card & CD + Thể tích thùng chứa : 100 lít

43,920,000 đ

Máy Hủy Giấy HSM Securio B34 3,9mm

+ Kiểu hủy : Hủy Sợi - Hủy Liên Tục

+ Kích thước hủy : 3.9 mm

+ Công suất hủy : 28-30 tờ (70 gsm/A4)

+ Độ rộng miệng hủy : 310 mm

+ Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm, kim kẹp, credit card & CD

Vui lòng gọi

Máy Hủy Giấy GBC Auto+ 100X 4 x 28 mm

 

- Kiểu hủy: Hủy Vụn

- Kích thước cắt: 4 x 28 mm

- Công suất hủy (70 grs/A4): 8 tờ/ hủy thủ công

- Công suất hủy (70 grs/A4): 100 tờ/ hủy liên tục

- Chu kỳ làm việc: 20 phút bật / 45 phút tắt

- Chất liệu hủy: Giấy, Kim bấm, Kẹp giấy và thẻ tín dụng.

- Thể tích thùng chứa: 34 Lít

 

 

Vui lòng gọi

Máy Hủy Giấy GBC Auto+ 150M 2 x 15 mm

- Kiểu hủy: Hủy Vụn

- Kích thước cắt: 2 x 15 mm

- Công suất hủy (70 grs/A4): 6 tờ/ hủy thủ công

- Công suất hủy (70 grs/A4): 150 tờ/ hủy liên tục

- Tốc độ hủy: 1,8 m / phút

- Chu kỳ làm việc: 30 phút bật / 45 phút tắt

- Chất liệu hủy: Giấy, Kim bấm, Kẹp giấy và thẻ tín dụng.

- Thể tích thùng chứa: 44 Lít

Vui lòng gọi

Top