HOTLINE

0909 977 946 Mr.Phúc

HSM

mỗi trang

Máy Hủy Giấy HSM Shredstar S10

Máy Hủy Giấy HSM Shredstar S10 - Made in Germany

3,015,000 đ

Máy Hủy Giấy HSM Securio C14

Máy Hủy Giấy HSM Securio C14 - Made in Germany

Vui lòng gọi

Máy Hủy Giấy HSM Securio C18

Máy Hủy Giấy HSM Securio C18 - Made in Germany

Vui lòng gọi

Máy Hủy Giấy HSM Securio B22

Máy Hủy Giấy HSM Securio B22 - Made in Germany

Vui lòng gọi

Máy Hủy Giấy HSM Securio B24

Máy Hủy Giấy HSM Securio B24 - Made in Germany

Vui lòng gọi

Máy Hủy Giấy HSM Securio AF150

Máy Hủy Giấy HSM Securio AF150 - Made in Germany

Vui lòng gọi

Máy Hủy Giấy HSM Securio B32s

Máy Hủy Giấy HSM Securio B32s - Made in Germany

Vui lòng gọi

Máy Hủy Giấy HSM Securio B32c

Máy Hủy Giấy HSM Securio B32c - Made in Germany

Vui lòng gọi

Máy Hủy Giấy HSM Securio B34

Máy Hủy Giấy HSM Securio B34 - Made in Germany

Vui lòng gọi

Máy Hủy Giấy HSM Securio B35s

Máy Hủy Giấy HSM Securio B35s - Made in Germany

Vui lòng gọi

Máy Đóng Bành Phế Liệu HSM V Press 610 ECO

Máy Đóng Bành Phế Liệu HSM V Press 610 ECO - Made in Germany

Vui lòng gọi

Máy Đóng Bành Phế Liệu HSM V Press 860 S

Máy Đóng Bành Phế Liệu HSM V Press 860 S - Made in Germany

Vui lòng gọi

Máy Đóng Bành Phế Liệu HSM V Press 1160 Plus

Máy Đóng Bành Phế Liệu HSM V Press 1160 Plus - Made in Germany

Vui lòng gọi

Máy cắt giấy Carton làm Thùng HSM Profipack C 400

Máy cắt Giấy Carton làm Thùng HSM Profipack C 400 - Made in Germany

Vui lòng gọi

Máy cắt giấy Carton làm thùng HSM Profipack P 425

Máy cắt giấy Carton làm thunghf HSM Profipack P 425 - Made in Germany

Vui lòng gọi

Máy hủy giấy công nghiệp HSM Powerline FA 400.2

Máy hủy giấy công nghiệp HSM Powerline FA 400.2 - Made in Germany

Vui lòng gọi

Top

   (0)