HOTLINE

0779 211283 Mr.Phúc

Sản phẩm

mỗi trang

Máy Hủy Giấy HSM Shredstar S10 6mm

+ Kiểu hủy : Hủy Sợi

+ Kích thước hủy : 6 mm

+ Công suất hủy : 12 tờ (70 gsm/A4)

+ Độ rộng miệng hủy : 220 mm

Vui lòng gọi

Máy Hủy Giấy HSM Shredstar X5 4,5x30mm

+ Kiểu hủy : Hủy Vụn

+ Kích thước hủy : 4,5x30 mm

+ Công suất hủy : 5 tờ (80 gsm/A4)

+ Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm, credit card & CD(khe hủy riêng)

+ Thể tích thùng chứa : 18 lít

3,670,000 đ

Máy Hủy Giấy HSM Shredstar X10 4,5x30mm

+ Kiểu hủy : Hủy Vụn

+ Kích thước hủy : 4,5x30 mm

+ Công suất hủy : 10 tờ (70 gsm/A4)

+ Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm, credit card & CD(khe hủy riêng)

+ Thể tích thùng chứa : 20 lít

Vui lòng gọi

Máy Hủy Giấy HSM Securio C14 3,9mm

 

- Kiểu hủy: Hủy sợi

- Công suất hủy: 10-12 tờ (70gsm/A4)

- Kích cỡ hủy: 3.9 (mm)

- Độ rộng miệng hủy: 220 mm

- Khả năng hủy: Hủy giấy, kim bấm ,thẻ Credit

- Thể tích thùng chứa: 20 lít

7,230,000 đ

Máy Hủy Giấy HSM Shredstar X15 4,5x37mm

+ Kiểu hủy : Hủy Sợi

+ Kích thước hủy : 4x37 mm

+ Công suất hủy : 15 tờ (80 gsm/A4)

+ Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm, credit card & CD(khe hủy riêng)

+ Thể tích thùng chứa : 26 lít

12,120,000 đ

Máy Hủy Giấy HSM Securio B24 3,9mm

+ Kiểu hủy : Hủy sợi - Hủy Liên Tục

+ Kích thước hủy : 3.9 mm

+ Công suất hủy : 22-24 tờ (70 gsm/A4)

+ Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm, credit card & CD

Vui lòng gọi

Máy Hủy Giấy HSM Securio B22 3,9mm

+ Kiểu hủy : Hủy Sợi - Hủy Liên Tục

+ Kích thước hủy : 3.9 mm

+ Công suất hủy : 16-18 tờ (70 gsm/A4)

+ Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm & credit card

Vui lòng gọi

Máy Hủy Giấy HSM Securio AF150 1,9x15mm

+ Kiểu hủy : Hủy Vụn - Hủy Liên Tục

+ Kích thước hủy : 1,9 x 15 mm

+ Công suất hủy : Hủy liên tục tối đa 150 tờ (80 gsm / A4) Bình thường hủy 6 - 7 tờ (80 gsm/A4)

+ Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm, kim kẹp, credit card

Vui lòng gọi

Máy Hủy Giấy HSM Securio C18 3,9mm

+ Kiểu hủy : Hủy Sợi

+ Kích thước hủy : 3.9 mm

+ Công suất hủy : 14-15 tờ (70 gsm/A4)

+ Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm & credit card

13,960,000 đ

Máy Hủy Giấy HSM SECURIO C18 - 3.9x30mm

+ Kiểu hủy : Hủy Sợi

+ Kích thước hủy : 3.9 x 30 mm

+ Công suất hủy : 14-15 tờ (70 gsm/A4)

+ Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm & credit card

16,420,000 đ

Máy Hủy Giấy HSM Securio B32s 3,9mm

+ Kiểu hủy : Hủy sợi - Hủy Liên Tục

+ Kích thước hủy : 3.9 mm

+ Công suất hủy : 22 - 24 tờ (70 gsm/A4)

+ Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm, kim kẹp, credit card & CD

Vui lòng gọi

Máy Hủy Giấy HSM Securio B24 4,5x30mm

+ Kiểu hủy : Hủy Vụn - Hủy Liên Tục

+ Kích thước hủy : 4,5x30 mm

+ Công suất hủy : 14-16 tờ (70 gsm/A4)

+ Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm, credit card & CD

23,560,000 đ

Máy Hủy Giấy HSM Securio B32 4,5x30mm

+ Kiểu hủy : Hủy Vụn - Hủy Liên Tục

+ Kích thước hủy : 4.5 x 30 mm

+ Công suất hủy : 17-19 tờ (70 gsm/A4)

+ Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm, kim kẹp, credit card & CD

Vui lòng gọi

Máy Hủy Giấy HSM Securio AF150 4,5x30mm

+ Kiểu hủy : Hủy Vụn - Hủy Liên Tục

+ Kích thước hủy : 4.5 x 30 mm

+ Công suất hủy : Hủy liên tục tối đa 150 tờ (70 gsm / A4) Bình thường hủy 10-12 tờ (70 gsm/A4)

+ Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm, kim kẹp, credit card & CD

22,050,000 đ

Máy Hủy Giấy HSM Securio AF300 4,5x30mm

+ Kiểu hủy : Hủy Vụn - Hủy Liên Tục

+ Kích thước hủy : 4,5x30 mm

+ Công suất hủy : Hủy liên tục tối đa 300 tờ (80 gsm / A4) Bình thường hủy 12 - 14 tờ (80 gsm/A4)

+ Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm, kim kẹp, credit card & CD

Vui lòng gọi

Máy Hủy Giấy HSM Securio AF300 1,9x15mm

+ Kiểu hủy : Hủy Vụn - Hủy Liên Tục

+ Kích thước hủy : 1,9 x 15 mm

+ Công suất hủy : Hủy liên tục tối đa 300 tờ (80 gsm / A4) Bình thường hủy 8 - 10 tờ (80 gsm/A4)

+ Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm, kim kẹp, credit card

+ Thể tích thùng chứa : 34 lít

27,470,000 đ

Máy Hủy Giấy HSM Securio B34 4,5x30mm

+ Kiểu hủy : Hủy Vụn - Hủy Liên Tục

+ Kích thước hủy : 4,5 x 30 mm + Công suất hủy : 19 - 21 tờ (80 gsm/A4)

+ Size giấy hủy tối đa : A3

+ Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm, kim kẹp, credit card & CD

38,500,000 đ

Máy Hủy Giấy HSM Securio B34 1,9x15mm

+ Kiểu hủy : Hủy Vụn - Hủy Liên Tục

+ Kích thước hủy : 1,9x15mm

+ Công suất hủy : 12 - 13 tờ (80 gsm/A4)

+ Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm, kim kẹp, credit card & CD + Thể tích thùng chứa : 100 lít

43,920,000 đ

Máy Hủy Giấy HSM Securio B34 3,9mm

+ Kiểu hủy : Hủy Sợi - Hủy Liên Tục

+ Kích thước hủy : 3.9 mm

+ Công suất hủy : 28-30 tờ (70 gsm/A4)

+ Độ rộng miệng hủy : 310 mm

+ Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm, kim kẹp, credit card & CD

Vui lòng gọi

Bìa giấy cứng gáy keo bọc thép UNIHARD COVER

Bìa giấy cứng gáy keo bọc thép UNIHARD COVER- Made in Belgium

Vui lòng gọi

Máy Hủy Giấy HSM Securio B35 4,5x30mm

+ Kiểu hủy : Hủy Vụn - Hủy Liên Tục + Kích thước hủy : 4.5 x 30 mm + Size giấy hủy tối đa : A3 + Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm, kim kẹp, credit card & CD (khe hủy riêng)

Vui lòng gọi

Máy Hủy Giấy HSM Securio B35 3,9mm

+ Kiểu hủy : Hủy sợi - Hủy Liên Tục + Kích thước hủy : 3.9 mm + Công suất hủy : 30-32 tờ (70 gsm/A4) + Size giấy hủy tối đa : A3 + Chất liệu hủy : Giấy, kim bấm, kim kẹp, credit card & CD(khe hủy riêng)

Vui lòng gọi

Mảy Hủy Ổ Cứng HSM StoreEx HDS 230 - 11.5 x 26mm

Máy hủy được: ổ đĩa cứng, ổ đĩa thể rắn, pin dự phòng, điện thoại di động, chip poker,.. và nhiều sản phẩm khác thẻ ATM, DVD, USB, băng Cassettes.

Vui lòng gọi

Mảy Hủy Ổ Cứng HSM StoreEx HDS 230 - 20 x 40-50mm

Máy hủy được: ổ đĩa cứng, ổ đĩa thể rắn, pin dự phòng, điện thoại di động, chip poker, .....và nhiều sản phẩm khác thẻ ATM, DVD, USB, băng Cassettes.

Vui lòng gọi

Máy Hủy Ổ Cứng HSM StoreEX HDS 150

Máy hủy được: ổ đĩa cứng, ổ đĩa thể rắn, pin dự phòng, điện thoại di động, chip poker, .....và nhiều sản phẩm khác thẻ ATM, DVD, USB, băng Cassettes.

Vui lòng gọi

Bìa giấy gáy keo bọc thép UNICOVER SPINE

Bìa giấy gáy keo bọc thép UNICOVER SPINE - Made in Belgium

Vui lòng gọi

Bìa nhựa trong và mờ gáy keo bọc thép UNICOVER PLUS

Bìa nhựa trong và mờ gáy keo bọc thép UNICOVER PLUS - Made in Belgium

Vui lòng gọi

Cùm Bóp Gáy Keo UNICRIMPER M

Cùm Bóp Gáy Keo UNICRIMPER M - Made in Belgium

Vui lòng gọi

Cùm Bóp Gáy Keo UNICRIMPER L,XL,XXL

Cùm Bóp Gáy Keo UNICRIMPER L,XL,XXL - Made in Belgium

Vui lòng gọi

Máy đóng sách nhiệt tự động UNIBINDER 7.1

Máy đóng sách nhiệt tự động UNIBINDER 7.1 Made in Belgium

Vui lòng gọi

Máy đóng sách nhiệt tự động UNIBINDER 7.2

Máy đóng sách nhiệt tự động UNIBINDER 7.2 - Made in Belgium

Vui lòng gọi

Máy đóng sách nhiệt tự động UNIBINDER 8.M

Máy đóng sách nhiệt tự động UNIBINDER 8.M - Made in Belgium

Vui lòng gọi

Máy đóng sách nhiệt tự động UNIBINDER 8.1

Máy đóng sách nhiệt tự động UNIBINDER 8.1 - Made in Belgium

Vui lòng gọi

Máy đóng sách nhiệt tự động UNIBINDER 8.2

Máy đóng sách nhiệt tự động UNIBINDER 8.2 - Made in Belgium

Vui lòng gọi

Máy hủy giấy Dino Star

Máy hủy giấy Dino Star - Made in Germany

Vui lòng gọi

Máy hủy giấy Dino SuperStar

Máy hủy giấy Dino SuperStar - Made in Germany

Vui lòng gọi

Top