HOTLINE

0909 977 946 Mr.Phúc

Máy ép Plastic

mỗi trang

Máy ép Plastic GBC Inspire Plus A4

Máy ép Plastic GBC Inspire Plus A4 - ACCO Brands USA

990,000 đ

Máy ép Plastic GBC Inspire Plus A3

Máy ép Plastic GBC Inspire Plus A3 - ACCO Brands USA

1,355,000 đ

Máy ép Plastic GBC Fusion 1000L A4

Máy ép Plastic GBC Fusion 1000L A4 - ACCO Brands USA

1,300,000 đ

Máy ép Plastic GBC Fusion 1100L A3

Máy ép Plastic GBC Fusion 1100L A3 - ACCO Brands USA

1,800,000 đ

Máy ép Plastic GBC Fusion 3000L A4

Máy ép Plastic GBC Fusion 3000L A4 - ACCO Brands USA

2,850,000 đ

Máy ép Plastic GBC Fusion 3000L A3

Máy ép Plastic GBC Fusion 3000L A3 - ACCO Brands USA

3,250,000 đ

Máy ép Plastic GBC Fusion 7000L A3

Máy ép Plastic GBC Fusion 7000L A3 - ACCO Brands USA

Vui lòng gọi

Top

   (0)