HOTLINE

0779 211283 Mr.Phúc

Máy ép Plastic

mỗi trang

Máy ép Plastic GBC Inspire Plus A4

Máy ép Plastic GBC Inspire Plus A4 - ACCO Brands USA

1,420,000 đ

Máy ép Plastic GBC Inspire Plus A3

Máy ép Plastic GBC Inspire Plus A3 - ACCO Brands USA

1,900,000 đ

Máy ép Plastic GBC Fusion 1000L A4

Máy ép Plastic GBC Fusion 1000L A4 - ACCO Brands USA

1,850,000 đ

Máy ép Plastic GBC Fusion 1100L A3

Máy ép Plastic GBC Fusion 1100L A3 - ACCO Brands USA

2,480,000 đ

Máy ép Plastic GBC Fusion 3000L A4

Máy ép Plastic GBC Fusion 3000L A4 - ACCO Brands USA

4,020,000 đ

Máy ép Plastic GBC Fusion 3000L A3

Máy ép Plastic GBC Fusion 3000L A3 - ACCO Brands USA

4,780,000 đ

Máy ép Plastic GBC Fusion 7000L A3

Máy ép Plastic GBC Fusion 7000L A3 - ACCO Brands USA

13,960,000 đ

Top